Piotr Piotrowski, Doświadczenia z tranzytami Nessusa, materiał niepublikowany (1999).

 

Nessus

Tranzyty

Podczas badania wpływów tranzytów Nessusa do planet radix (szczególnie indywidualnych, tj.: Słońca, Księżyca, Merkurego, Wenus i Marsa) oraz ważnych punktów horoskopu (np. ascendentu i Medium Coeli) można się przekonać, że oddziaływanie tego drobnego ciała jest bardzo znaczące i wyczuwalne. Przeprowadzone przeze mnie badania wskazują, że tranzytujący Nessus działa bardzo wymownie, przynosząc ze sobą wiele zmian, które często można określić jako “przekraczanie granicy”.

Podczas badań koncentrowałem się przede wszystkim na tranzytach tego obiektu do planet indywidualnych, skupiając się głównie na koniunkcji i opozycji, rzadziej kwadraturze. Nie brałem pod uwagę trygonu, sekstylu, ani kwinkunksu, ponieważ aspekty te nie zawsze są wyczuwalne, nawet gdy tworzone są przez tranzyty głównych planet. Zważywszy, że koniunkcje, opozycje i czasami kwadratury są bardzo wyrazistymi aspektami, łatwo można je więc uchwycić przy obserwacji tranzytu Nessusa. Poza tym sekstyl czy trygon tranzytującego Nessusa mógłby być zakłócany przez np. równoczesną koniunkcję np. tranzytującego Urana, a wydarzenie mające miejsce podczas tej koniunkcji przypisane mogłoby zostać np. sekstylowi tranzytującego Nessusa, co oczywiście byłoby błędem merytoryczno-badawczym. Znany jest przecież powszechnie fakt, że koniunkcja i opozycja należą w astrologii do najsilniejszych aspektów.

Podczas swoich dociekań nad wpływem Nessusa starałem się nie czynić żadnych teoretyczno-hipotetycznych założeń co do rodzaju oddziaływania tej “planety” lub przynoszących przez nią wydarzeń. Takie założenia mogłyby jedynie zakłócić wyniki. Nie znaczy to jednak, że nie miałem opracowanych jakichś wstępnych teorii wynikających z inspiracji mitologicznych czy astronomicznych.

W jaki sposób zostały przeprowadzone te badania? Otóż, sporządziłem stosowny kwestionariusz, który otrzymywał badany, gdzie zawarte zostały daty (najczęściej w przedziale ok. 3 miesięcy) ścisłych tranzytów Nessusa do jego planet radix. W rubryce “Wydarzenia” zostały wpisywane wszystkie te zdarzenia, jakie dana osoba skojarzyła z tym punktem czasowym. Oczywiście nie każdą datę można było sobie przypomnieć, zwłaszcza tę, która wskazywała na wczesne dzieciństwo.

Po wielu miesiącach badań zgromadziłem wystarczającą ilość wypełnionych w ten sposób kwestionariuszy i mogłem je wówczas dokładnie przeanalizować, poszukując jakichś wspólnych cech czy podobieństw. W poniżej zamieszczonych refleksjach dotyczących np. tranzytu Nessusa w aspektach do Słońca nie rozróżniam koniunkcji, opozycji czy kwadratury, ponieważ można zauważyć, że mają one niejednokrotnie podobne znaczenie, choć koniunkcja bywa silniejsza niż pozostałe aspekty, niemniej nie jest to jakąś żelazną regułą.

Oprócz tranzytów Nessusa do planet radix, istotne są również aspekty Nessus/Nessus. Tutaj również kładłem nacisk wyłącznie na kwadraturę i opozycję, które niemalże w każdym przypadku pokrywały się z jakimiś bardzo ważnymi wydarzeniami. Zresztą badanie cyklu Nessusa względem jego pozycji radix może dostarczyć najwięcej informacji o rodzaju oddziaływania tego drobnego ciała niebieskiego, zwłaszcza jeśli Nessus radix powiązany jest jakimiś aspektami z innymi planetami w horoskopie urodzeniowym.

Zauważyłem również, że tranzyt Nessusa jest tym silniejszy, im silniejsza i bardziej znacząca jest jego pozycja w horoskopie urodzeniowym, choć - trzeba podkreślić - zdarzają się wyjątki od tej reguły. Należy także zauważyć fakt, że Centaury (Chiron, Pholus, Nessus i inne) działają dość niestandardowo, dlatego nie można się podczas ich badania kierować jakimiś “dogmatycznymi” regułkami astrologicznymi.

Ponieważ Nessus porusza się stosunkowo wolno, toteż jego tranzyty badałem wyłącznie z orbą (+/-) 1o. W zależności od znaku Zodiaku, w którym przebywa Nessus, czas działania dokładnego tranzytu jest różny. Najdłużej Nessus przebywa w znaku Barana (aphelium ok. 26o) i tutaj właśnie pobyt w jednym stopniu znaku zajmuje mu ponad miesiąc, a jeśli zmienia swój ruch, to nawet i cztery miesiące. Tak więc w swym najwolniejszym ruchu, przyjąwszy orbę (+/-) 1o, tranzyt Nessusa może trwać nawet cały rok. Najszybciej zaś Nessus porusza się w znakach Panny, Wagi (peryhelium ok. 26o Wagi) i Skorpiona. Tutaj jeden stopień pokonuje w przeciągu ok. 10 dni. Z kolei podczas zmiany ruchu potrzebuje on na przebycie jednego stopnia ponad dwa miesiące. Tak więc przebywając w tych znakach jego tranzyt jest o wiele szybszy. Nessus posiada jedną najbardziej eliptycznych orbit, stąd olbrzymie różnice w czasie, jaki potrzebuje na pokonanie znaku Zodiaku. W Baranie (aphelium) przebywa ok. 28 lat, zaś w Wadze (peryhelium) ok. 3 lata.

Podczas badań tranzytów tego Centaura brałem pod uwagę następujące punkty:

 

  1. Tranzyt Nessusa (kwadratura, opozycja) względem Nessusa radix.

  2. Tranzyt Nessusa (koniunkcja, opozycja, czasami kwadratura) do planet, z którymi Nessus tworzy w horoskopie radix jakieś ważne aspekty.

  3. Tranzyt Nessusa (koniunkcja) do pozostałych planet.

  4. Tranzyt Nessusa (koniunkcja, rzadko kwadratura) do głównych osi horoskopu: ASC, DSC, MC, IC.

  5. Tranzyt Nessusa (koniunkcja) do planet społecznych i transpersonalnych. Jednak tutaj wpływ tej “planetki” był mało wyczuwalny, chyba że np. Uran lub Pluton był władcą Słońca albo Księżyca radix.

  6. Nie brałem pod uwagę natomiast tranzytów Nessusa względem: węzłów księżycowych, werteksu, antywerteksu, punktu wschodniego, Lilith, planetoid czy midpunktów, ani też względem planet progresywnych - choć to ostatnie mogłoby być znaczące, jak również interesujący wydawać by się mógł tranzyt Nessusa do Chirona i Pholusa radix. Nie badałem także tranzytów innych planet do urodzeniowej pozycji Nessusa, jak również progresywnych planet do Nessus radix. Jeśli zaś chodzi o wpływ progresywnego Nessusa, to wydaje się on być znikomy, ponieważ jego ruch jest wówczas bardzo wolny, niemalże niezauważalny. Może on jedynie uściślić tworzone już aspekty radix, nigdy natomiast nie stworzy nowych.

 

 

Tranzyt Nessusa w aspektach ze Słońcem

Te tranzyty są bardzo wymowne, ponieważ wskazują na szczególnie ważne wydarzenia. Zwraca uwagę fakt, że w horoskopie odkrycia tego Centaura Nessus był w opozycji do Słońca, co zresztą jest jedynym aspektem, jaki Nessus tworzy w tym horoskopie. Najczęściej tranzyty te dotyczą szeroko rozumianej inicjacji w jakieś nowe obszary życia lub też zmuszają do skonfrontowania się z problemem dotyczącym tego, co tak naprawdę chce się robić. Wiele osób podejmuje wówczas studia nad interesującymi ich zagadnieniami, niekoniecznie w sensie formalnym. Mogą się także pojawić jakieś nowe zainteresowania lub nowe obszary, które warto poznać.

Przy tym tranzycie wzrasta również energia, dlatego można wówczas osiągnąć więcej niż kiedykolwiek. Trzeba być jednak przygotowanym na różne niespodzianki i zaskakujące sytuacje. Nessus bowiem odkrywa w nas różne uśpione potencjały, a konfrontacja z nimi może być czasami bolesna. Zresztą bólu doświadcza się nie tylko w sensie psychicznym. Może on się bowiem manifestować również na fizycznym obszarze w postaci chorób czy różnych dolegliwości. Zresztą kłopoty zdrowotne są dość częstą manifestacją tych tranzytów.

Nessus może także mówić o śmierci w odniesieniu do bliskich nam osób. Zdarza się, że podczas tranzytu Nessus/Słońce odchodzą nasi bliscy, rodzice, przyjaciele etc. Dla wielu osób jest to pierwszy bolesny kontakt z problemem śmierci najbliższych.

Innym znaczeniem tych konfiguracji są także traumatyczne doświadczenia, które zmuszają do wejścia w siebie i skonfrontowania się z nie rozwiniętymi sferami naszej osobowości. Wiele osób opowiadało o utracie związku miłosnego, spowodowanej własną niedojrzałością - czego zresztą żałują do dziś. Podczas tych tranzytów możemy zranić innych lub też sami zostać zranieni. Niektóre osoby opowiadały, że w tym czasie przeżywały swój pierwszy ważny związek, który jednak nie przeszedł próby czasu, z uwagi na niedojrzałość urodzonych. Poza tym wielu badanych uczyło się podczas tego tranzytu bardziej dojrzałej postawy w związkach interpersonalnych.

Nowe związki, nagłe stany zakochania, często obsesyjna miłość są niejednokrotnie charakterystycznym przejawem wpływu tego ciała niebieskiego.

Tranzyt Nessusa do urodzeniowego stanowiska Słońca może również wskazywać na potrzebę poszukiwania prawdy oraz konieczność bycia autentycznym. Niektórzy doświadczają tego jako przebudzenie duchowe lub też poznanie kogoś, kto ma duchowy wpływ na życie urodzonych. Nessus bowiem pozwala na głębokie doświadczenie siebie, odkrywa prawdę o nas samych, pomagając nam jednocześnie w odrzuceniu masek oraz wszelkich sztucznych zachowań. Dla wielu osób jest to niesłychanie bolesne przeżycie.

Bardzo często zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania lub kryzys w biznesie są efektami tych tranzytów. Ale jednocześnie pojawiają się jakieś nowe rozwiązania i nowe drogi. Poznaje się wówczas nowych ludzi, a także widzi się nowe szanse na rozwój własnych projektów.

Wielu badanych opowiadało o rozstaniach z bliskimi, nie tylko w kontekście spraw uczuciowych, lecz także w układach towarzyskich, albo zawodowych. Zawsze jednak pojawiają się nowe osoby, względnie stare znajomości nabierają nowych kształtów. Może się to odbywać poprzez zmianę pracy, otoczenia lub nawet wyjazd za granicę (o czym mówiło wielu badanych). Jakkolwiek, zawsze mają miejsce ważne wydarzenia dotyczące życia partnerskiego, np. nagłe zakochanie się - często bez wzajemności, lub też utrata ukochanej osoby. To swoiste poczucie straty może być także spowodowane świadomością, że pewien etap w życiu zaczyna się po prostu kończyć. Tak więc podczas tranzytu tego Centaura doświadcza się zarówno końca, jak i początku. Jest to zatem doznanie “przejścia przez bramę”, co w niektórych przypadkach może być odbierane jako okres wielu dylematów i rozterek.

Nessus może także prowokować nas do zmiany stylu życia. Jeśli nie wyrażamy na to świadomej zgody, może on wówczas działać dość podstępnymi metodami, wywierając naciski lub wymuszając określone sytuacje w otoczeniu, poprzez które nasze życie ulega dość znaczącym zmianom. Niektóre osoby doświadczają nawet ogromnego poczucia winy, nasilają się też problemy związane z zaniżoną samooceną, w wyniku czego rodzi się poczucie bycia niezrozumianym, nasilają się też problemy związane z izolacją i samotnością. Często jednak doświadczenia te przyczynia się do obudzenia zupełnie nowej świadomości i postrzegania siebie, niemniej zanim to nastąpi, najpierw zostają zaakcentowane nasze braki i deficyty. Niektórzy uświadamiają sobie wówczas, że już nigdy nie zdołają uwolnić się od własnych braków, dlatego godzą się z zaistniałym stanem rzeczy, przez co przestają żyć w iluzjach na temat swej “doskonałości”, co jednak nie demobilizuje ich od szukania samopotwierdzenia. Wręcz przeciwnie, okres ten można określić bowiem jako czas poszukiwania tożsamości, nierzadko o duchowym wymiarze. Zdarza się jednak, że tranzyt ten symbolizować może też pogrążanie się we własnych ułomnościach - dla niektórych osób był to bowiem okres bardzo destruktywny.

 

Tranzyt Nessusa w aspektach z Księżycem

Te tranzyty mogą symbolizować radykalne zmiany w sferach rodzinnych, chociażby poprzez jej powiększenie lub też poprzez śmierć jednego z jej członków. Następuje także zmiana polegająca na konieczności dostosowania się do nowych warunków społecznych. Szuka się wówczas nowej tożsamości z otoczeniem. Niektóre osoby znajdują wówczas takie środowisko społeczne, w którym czują się bezpiecznie i pewnie oraz dzięki któremu mogą rozwijać własne potencjały twórcze. Dla innych z kolei jest to okres stresu i konfliktów rodzinnych, ewentualnie odseparowania się od rodziny, oderwania się od kłopotów rodzinnych, względnie zmiana miejsca zamieszkania. W skrajnych sytuacjach możliwa jest również śmierć kogoś bliskiego.

W wielu przypadkach tranzutujący Nessus do Księżyca reprezentuje konflikty z rodziną, odejście matki, ojca, rozwód. Dla wielu osób był to okres najbardziej burzliwych konfliktów rodzinnych, który w efekcie przyczynił się do pewnego oczyszczenia. Niejednokrotnie tranzyt Nessusa może symbolizować również choroby rodziców. Jedna osoba opowiadała, jak podczas tych konfiguracji w jednym czasie ojciec miał zawał, matka przeszła poważną operację, zaś babcia zmarła. Choć jest to oczywiście sytuacja skrajna, najwyraźniej zdarza się, i to właśnie podczas tranzytu Nessusa.

Poszukiwana w tym czasie praca może stać się dużym źródłem bezpieczeństwa, niekoniecznie w sensie emocjonalnym. Zdarzenia towarzyszące temu tranzytowi zmuszają nas jednak do adoptowania się do nowego środowiska czy społeczności, co wymaga jednocześnie ponownego samookreślenia. Nauka w nowej szkole lub praca stanowić mogą okazje do podjęcia kroków na nowej drodze życia, a przez to możemy spojrzeć na siebie z nowej perspektywy.

Te konfiguracje zmuszają również do zerwania różnych kontaktów osobistych, które wcześniej były bolesne, albo w jakiś sposób niewygodne. Pewna osoba np. otrzymała pracę w innym mieście, co pozwoliło jej odciąć się od nieudanego romansu.

Podobnie jak w przypadków aspektów do Słońca, mają miejsce tutaj nowe związki lub też doświadcza się przygnębiającego poczucia samotności wynikającego z rozstania. Ale zawiera się także i nowe znajomości, które przyczyniają do rozwoju oraz poszerzenia swojej świadomości, względnie do większego poczucia bezpieczeństwa. Zdarzają się jednak przypadki, polegające na tym, że stajemy się otwarci na eksperymentowanie z miłością lub związkami, albo też robimy rzeczy, o które wcześniej byśmy siebie nie podejrzewali - wszystko po to, by wzbudzić czyjeś zainteresowanie. Ale równocześnie pojawią się stany zakochania, nieodwzajemniona miłość, dużo cierpienia, a przy tym samoponiżenia. I choć nie zawsze możemy wyrazić to, co naprawdę czujemy, to jednak zaczynamy uświadamiać sobie swoje głębokie uczucia.

Tranzyt Nessusa względem stanowiska Księżyca radix może również zaowocować narodzeniem się dziecka, a przez to, w przypadku kobiet, odsłaniają się nowe wymiary kobiecości, zyskując przy tym dojrzałość i pewność siebie.

Należy również podkreślić, że ten tranzyt może mieć także wiele wspólnego ze zdrowiem. Niektóre osoby w czasie jego trwania przechodziły poważne operacje, ale także następowało zakończenie jakiegoś długiego leczenia, albo szybkie dochodzenie do równowagi zdrowotnej.

Dla mężczyzn jest to z reguły ważny okres w ich kontaktach z kobietami - może być on zarówno pozytywny, jak i negatywny. Młodzi mężczyźni uczą się wówczas nowych zachowań w związkach z kobietami. Może być to dla nich okres, w którym po raz pierwszy mają do czynienia z poważnym związkiem miłosnym, a także z jego konsekwencjami. Wielu młodych mężczyzn opowiadało, że był to dla nich moment, kiedy najbardziej bali się, że ich partnerka zajdzie w ciąże – nie byli oni bowiem jeszcze przygotowani na pełnienie funkcji ojca, ani męża.

Często także tranzyt Nessusa konfrontuje nas z naszym wnętrzem i problemami wewnątrzpsychicznymi. Dla niektórych osób jest to okres zbierania się po chorobie, regeneracji, powrotu do życia, odrabiania zaległości, leczenia. Dla innych z kolei czas bólu, cierpienia lub obojętności. Jedna z badanych osób wspomina, że był to okres, w którym czuła się “tak, jakbym nie żyła”.

 

Tranzyt Nessusa w aspektach z Merkurym

Wiele osób doświadcza tego tranzytu jako swoistego przebudzenia zdolności intelektualnych. Pojawiają się również silne związki psychiczne, które niekoniecznie muszą doprowadzić do miłosnego zaangażowania. Zawsze jednak mają miejsce ważne wydarzenia związane z relacjami międzyludzkimi, gdzie odnajdujemy szansę spełnienia lub nauczenia się zupełnie nowych zachowań.

Niektórzy rozpoczynają wówczas intensywną edukację, decydują się na rozpoczęcie studiów, składają dokumenty na wyższe uczelnie. Inni z kolei uświadamiają sobie to, co naprawdę chcieliby w życiu robić. Jedna z badanych osób opowiadała, że podczas tego tranzytu obudziły się w niej zainteresowania biznesem i sprawami handlu (Merkury-Hermes jest przecież patronem tych dziedzin).

Najczęściej jednak Nessus pokazuje tutaj, jak wiele jeszcze musimy się nauczyć, konfrontuje nas z naszą niewiedzą, a także przynosi nowe fascynacje intelektualne, które później mogą stać się przewodnim motywem życia. Nawet jeśli tranzyt ten występuje w okresie dzieciństwa czy młodości, to często właśnie niepozorne zainteresowania mogą przerodzić się później w prawdziwą pasję. Tak zdarzało się w bardzo wielu przypadkach badanych.

Innym znaczeniem tych tranzytów może być zakończenie nauki, a więc jednocześnie podsumowanie edukacji. Najczęściej jednak odczuwa się pewien niedosyt lub głód wiedzy, stąd pojawiają zainteresowania nowymi dziedzinami. Wiele osób rozpoczyna wówczas intensywną naukę języka obcego.

Zdarza się jednak, że tranzyt tego Centaura działa jednak destruktywnie. Jedna z osób opowiadała, jak w tym czasie wmieszana była w dość skomplikowaną sytuację, gdzie zmuszona była (wbrew swojej woli) do składania fałszywych zeznań, okłamywania innych ludzi etc.

Ciemną stroną Nessusa jest również to, że podczas jego tranzytów z Merkurym mają miejsce zdarzenia, w wyniku których uświadamiamy sobie swoją niewiedzę – co jeszcze nie byłoby takie złe, ale również możemy zostać wyrzuceni z jakiejś uczelni lub po prostu zmuszeni do jej opuszczenia. Uwarunkowane to może być tym, że nie jesteśmy w stanie podołać obowiązkom naukowym lub po prostu sytuacja w innych sferach naszego życia zaczyna się na tyle komplikować, że nie jest możliwe kontynuowania studiów czy nauki w wybranej przez siebie szkole. Stąd też mogą pojawić się depresje czy obniżenie nastroju.

Podobnie jak przy Księżycu, również i Nessus w aspektach z Merkurym może reprezentować zdobycie nowej pracy (albo nowe perspektywy zawodowe) lub też poznanie nowych ludzi, przyjaciół, albo po prostu otworzenie się na nowo poznane osoby. Może być to związane z przeprowadzką, zmianą otoczenia, czy swoistą inicjacją w nowe otoczenia, gdzie panują trochę inne prawa lub wartości.

Merkurego często utożsamia się intelektem i zdolnościami umysłowymi, ale także i z młodością (jako władcę Bliźniąt). Niektórzy badani opowiadali, że podczas przejścia Nessusa nad stanowiskiem Merkurego uświadomili sobie w bolesny sposób, że nie są już młodzi, zauważyli również pierwsze objawy starzenia się.

Tranzyt ten reprezentuje także otwarcie umysłu. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę chcemy się zająć, co nas interesuje i czemu chcemy się poświęcić pod względem intelektualnym. Choć możemy zmienić szkołę lub rozstać się z nią, to jednak wiele osób opowiadało, że podczas tego tranzytu dostawali się do tych szkół, do jakich zawsze chcieli uczęszczać. Ale niekoniecznie musi tu chodzić o formalną edukację, może być to bowiem otwarcie się na nowe, często duchowe treści lub też po prostu otwarcie się na coś, co przerasta i jednocześnie wykoleja dotychczasowy sposób myślenia o sobie lub świecie. Zwraca uwagę fakt, że sytuacje te wiążą się ze stratą przyjaciół lub też pojawianiem się zupełnie nowych osób w życiu urodzonych.

 

Tranzyt Nessusa w aspektach z Wenus

Ten tranzyt jest bardzo wyrazisty i zawsze wiąże się z dużymi zmianami dotyczącymi życia uczuciowego. Tak jak w przypadku tranzytu Nessusa do innych planet, gdzie pojawia się dość duża rozpiętość znaczeniowa, tak w przypadku połączeń Nessus/Wenus w zasadzie interpretacja nie nastręcza żadnych problemów. Połączenie tych dwóch planet jest bardzo wyczuwalne i jasne do określenia. Niemalże każda osoba, spośród badanych, opowiadała o podobnych doświadczeniach. Przyznam szczerze, że było to dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Nie wiedziałem bowiem, że tranzyt ten może być aż tak bardzo wyczuwalny i jednocześnie – w niektórych przypadkach – tak niszczący.

Podczas tych konfiguracji przeżywa się coś, co można określić jako inicjację w intymność i zarazem pierwsze rozczarowania w miłości. Poznajemy wówczas pierwszą dziewczynę lub chłopaka, obcujemy po raz pierwszy ze stanem zauroczenia, albo po prostu doświadczamy tego, co określa się w psychologii jako zespół zakochania. Często jednak zdarza się, że jeśli nasza pierwsza miłość zbiegnie się z tranzytem Nessus/Wenus, to wówczas przeżywa się bardzo bolesne chwile. Nasza miłość może być bowiem nieodwzajemniona, ślepa lub w jakiś inny sposób niszcząca, co może mieć destruktywne konsekwencje w późniejszych relacjach. Pewna kobieta opowiadała, że jej pierwszy chłopak, którego poznała podczas tranzytu Nessusa w opozycji do Wenus, nigdy jej nie pocałował. To z kolei poruszyło w niej najczulsze struny, ponieważ zaczęła się zastanawiać, czy na pewno z jej kobiecością wszystko jest w porządku.

Niektóre osoby wspominają tranzyt Nessusa do Wenus jako okres rozpoczęcia się bardzo ważnego procesu w rozumieniu własnej kobiecości (w przypadku kobiet) lub uświadomieniu sobie na czym polega istota relacji z kobietami (w przypadku mężczyzn). Może oznaczać to więc rozwój szeroko rozumianej kobiecości, albo otwarcie się na kobiety (jeśli chodzi o mężczyzn), względnie zmiana myślenia o związkach.

Ale Nessus, zmuszając nas do rozwoju, może również znamionować bolesne rozstania, które pozostawiają w psychice ogromne rany i cierpienie. Możemy sobie również uświadomić, że nie mamy dość sił, aby wyrwać się z danego związku, co w konsekwencji powodować może depresje, poczucie niemocy i załamania. To jest oczywiście skrajna sytuacja, częściej bowiem zdarza się, że uświadamiamy sobie tylko jakieś niepokojące symptomy w naszym związku.

Tranzyt ten symbolizuje również wielką namiętność, obudzenie sfery seksualnej, pierwszy seks lub pierwsze doświadczenia erotyczne. Można więc powiedzieć, że konfiguracje te mówią o swoistej inicjacji nie tylko w intymność, lecz także w nowe obszary doświadczania partnerstwa. Wydaje się, że wiąże się to zarówno z pierwszymi doświadczeniami seksualnymi, jak i z pierwszą porażką, pierwszym zwiastunem niepowodzenia w związku, pierwszym rozstaniem lub po prostu pierwszym poważnym związkiem, względnie pierwszym głębokim przebudzeniem się pozwalającym na nowe podejście wobec relacji intymnych.

Jeśli chce się całościowo spojrzeć na życie partnerskie urodzonego, nie należy więc zapominać ani o tranzycie Nessusa do Wenus, ani o aspektach Nessus/Wenus radix (jeśli występują).

 

Tranzyt Nessusa w aspektach z Marsem

Te konfiguracje bywają bardzo trudne i niejednokrotnie stresujące. Zostajemy bowiem zmuszeni do zmiany kursy i kierunku działania, choć nie znaczy to wcale, że musi być to dla nas niewłaściwe. Często bowiem otrzymujemy wiele szans prowadzących do rozwoju własnych potencjałów lub też wkraczamy w ten etap swego życia, kiedy zaczynają się przed nami otwierać perspektywy pozwalające odczuć pełnię własnej istoty, znajdujemy też nowe motywacje, wyznaczamy nowe cele.

Dla wielu osób jest to bardzo pracowity okres, ponieważ odnajduje się wówczas szansę nauczenia się nowych umiejętności, jak również stania się bardziej samodzielnym. Zdobyte podczas tego tranzytu zdolności mogą w przyszłości procentować. Dla niektórych badanych był to okres, kiedy odnaleźli własną drogę zawodową.

W przypadku kobiet bardzo często zdarza się, że spotykają one ważnych, niejednokrotnie pierwszych mężczyzn w swoim życiu; mogą to być kochankowie, koledzy, szefowie, partnerzy biznesowi etc. Jeśli kobiety doświadczają tego tranzytu w młodym wieku, wówczas konfiguracja ta znamionować może pierwszego chłopaka lub po prostu pierwsze zauroczenie, względnie ostre dostrzeżenie różnicy płci – co niewątpliwie rzutuje na kształtowanie się późniejszych relacji intymnych (nie tylko w przypadku kobiet). Mężczyźni z kolei przeżywają poważny kryzys dotyczący świadomości ich męskości albo odkrywają swoją męskość, co wiąże się najczęściej z rozpoczęciem, względnie zakończeniem jakiegoś bardzo ważnego związku romantycznego. Konfrontacja z własną męskością odbywa się na wielu poziomach, a każdy z badanych przeżywał to na własny, osobliwy dla siebie sposób.

Tranzyt ten może mieć również wiele związków ze zdrowiem i wypadkami. Pewna osoba opowiadała, jak podczas tranzytu Nessusa w opozycji do Marsa (gdy miała trzy lata) spadła ze schodów, złamała nos, a bliznę nosi do dziś. W tym samym czasie była świadkiem pierwszej kłótni rodziców. Poznała zatem w wyrazisty sposób zarówno gniew, złość, jak i inny wariant energii marsowej – skaleczenia, stłuczki, wypadki.

Tranzyt Nessusa koniunkcja Ascendent

Ten tranzyt zawsze symbolizuje jakieś ważne wydarzenia w życiu urodzonych. Podobnie jak przy innych konfiguracjach, również tutaj mają miejsce głębokie związki intymne, romantyczne lub przyjaźnie. Zawsze oznaczają one nowy etap lub też rozszerzenie swojej świadomości, poprzez poznanie nowych obszarów psyche. Każda osoba, którą w tym czasie się poznaje, wnosi w nasze życie nowe wartości, niemniej może być to dla nas dość bolesne. Wszystko bowiem zależy, jak bardzo jesteśmy w stanie poddać się temu procesowi nieuchronnych zmian i przewartościowań. Dla niektórych osób oznaczać to może więc koniec jakiegoś etapu w życiu, wstrzymanie rozwoju, a nawet regres. Odczuwa się także trudności z kontynuowaniem swojej dotychczasowej drogi życiowej, co można odbierać jako poczucie straty, zagrożenia dla bezpieczeństwa i komfortu, ale jednocześnie jako swoisty rodzaj wyczyszczenia pola w nadziei na to, że być może pojawi się coś nowego, lepszego.

Zdarza się jednak, że Nessus aktywuje tutaj różne mroczne sfery naszej jaźni. Wiele osób doświadcza depresji, bierności, nasilają się lęki, rozgrywają się wewnętrzne walki, poczucie rozkładu itp. Możemy również dostrzec inne możliwości w życiu, ponieważ zostajemy wyrwani z dotychczasowej rutyny czy przyzwyczajenia. Odczuwa się potrzebę zajęcia się tylko sobą i własnym rozwojem oraz robienia tego, co się naprawdę lubi. Dla niektórych jest to okres, w którym rozpoczyna się wędrówkę mającą na celu poznanie własnej jaźni. Zainicjowany zostaje wówczas rozwój duchowy, względnie proces samorealizacji, ale poprzedzony bolesnymi wydarzeniami – niekoniecznie związanymi wyłącznie z tranzytem Nessusa.

Podczas tych konfiguracji nie tylko dowiadujemy się wiele o sobie, lecz także poznajemy na nowo ludzi ze swojego otoczenia. Zaczynamy być zarówno bardziej autorefleksyjni, jak i z większą otwartością (względnie wrogością) podchodzić do innych osób. Związane jest to bowiem z odkryciem jakiejś prawdy o ludziach, a przez to z rozbiciem iluzorycznych ideałów.

 

Tranzyt Nessusa koniunkcja Descendent

Ten tranzyt może działać bardzo podobnie jak tranzyt Nessusa w aspektach z Wenus, dlatego ma on duże znaczenie w kształtowaniu się związków międzyludzkich, niekoniecznie miłosnych. Niektóre z badanych osób mówiły o tym, iż podczas tego tranzytu odczuwały duży zastój emocjonalno-uczuciowy, niemniej z drugiej strony zainteresowały się innymi ludźmi lub odnowiły dawną korespondencję (choć ta ostatnia aktywność należy bardziej do trzeciego niż siódmego domu).

Inni z kolei stają przed faktem związku, na który wcześniej nie byli przygotowani. Muszą się więc nauczyć nowych zachowań, nowych ról, jakie życie przed nimi stawia. Czasami jest to bardzo bolesne lub w pewien sposób zaskakujące, a nawet przerażające. Tranzyt Nessus/Descendent mówi również o konieczności zmiany nastawienia wobec tworzonych przez siebie relacji, a także o przewartościowaniu ideałów obecnych w sferach partnerskich. Niekiedy poznajemy nowych ludzi, ale znajomości te nie są dla nas w pełni satysfakcjonujące, dlatego doświadczyć możemy wielu rozczarowań, co zresztą może stać się mobilizujące do zmiany nie tylko swoich wyobrażeń o partnerstwie, lecz przede wszystkim transformacji samej idei partnerstwa.

Tranzyt Nessusa koniunkcja Medium Coeli

Ten tranzyt ma bardzo duży wpływ na poczucie celu i sensu swojej drogi życiowej. Należy to jednak rozumieć bardzo szeroko, zaliczając tutaj przede wszystkim to, co określa się jako sferę dążeń. Podczas tego tranzytu możemy podejmować bardzo ważne decyzje, których konsekwencje rzutują na naszą drogę życiową, karierę, wykształcenie, ambicje etc. W zasadzie pod wieloma względami tranzyt ten podobny jest do tranzytu Nessus/Słońce oraz Nessus/Ascendent. Niektóre osoby podczas jego trwania przeżywały różne kłopoty związane z decyzjami, samookreśleniem, jak również miały problem z autorytetami, względnie zainteresowały się nowymi dziedzinami, którym chciały się poświęcić. Inni z kolei doświadczali poczucia odcięcia od świata, uczucie pustki, dezintegracji itp. Zawsze jednak mają miejsce ważne przewartościowania, niekiedy nawet zmiana wyglądu lub chęć bycia zauważonym.

Pewna osoba opisywała, że podczas przejścia Nessusa przez MC radix nastąpił w jej życiu nagły zwrot w dalszej drodze życiowej. Zmieniła ona bowiem kierunek edukacji, który okazał się jej prawdziwym powołaniem. Zanim jednak to odkryła, doświadczyła najpierw totalnego załamania się jej koncepcji na życie oraz zmuszona była do zaaklimatyzowania się do zupełnie nowych warunków społecznych.

 

Tranzyt Nessusa koniunkcja Imum Coeli

Do tego tranzytu zgromadziłem najmniej materiałów, dlatego nie mam jeszcze jasnego obrazu jego działania. Wstępne analizy pozwalają jednak przypuszczać, że prawdopodobnie chodzi tutaj o bardzo ważne zmiany dotyczące spraw domowych, rodzinnych, dlatego niekiedy tranzyt ten może działać podobnie jak Nessus/Księżyc. Lecz z pewnością dałoby się tutaj wyróżnić jakiś inny, specyficzny i zarazem charakterystyczny wpływ dla tego Centaura.

 

Tranzyt Nessusa kwadratura/opozycja Nessus

Są to chyba najsilniejsze tranzyty spośród wszystkich tutaj wyżej opisanych. Każda z badanych osób, choć opisywała różne wydarzenia, to jednak daje się dla nich odnaleźć wiele wspólnych cech. Należy także podkreślić, że opozycja Nessus/Nessus jest o wiele bardziej wyrazista niż kwadratura, niemniej tego ostatniego aspektu nigdy nie należy pomijać. Nie mam zbyt dużych doświadczeń z wpływem sekstylu, trygonu, kwinkunksu czy półtorakwadratury, ale przypuszczalnie mogą mieć one również jakieś znaczenie w życiu urodzonego, który poddawany jest procesowi dochodzenia do najbardziej zasadniczego rdzenia swej jaźni. Prawdopodobnie jednak jest to bardzo subtelny wpływ, niekiedy nawet poza progiem świadomości.

Podczas kwadratury bądź opozycji Nessus/Nessus każda z badanych osób doświadczała na swój sposób ważnych i przełomowych momentów. Niektórzy rozpoczynali wówczas swoją pierwszą pracę, a więc wchodzili w zupełnie nowy etap w życiu, musieli więc zacząć być odpowiedzialni, sumienni, obowiązkowi. Ze swej pozytywnej strony tranzyt ten pomaga nam zajmować się tym, do czego jesteśmy powołani. Niemniej najczęściej odbierany jest on negatywnie. Wiele osób doświadcza bowiem stanów załamania, które zmuszają do głębszej autorefleksji. Pojawiają się również nowe związki, odkrywa się nowe wymiary kobiecości bądź męskości, poznaje się nowych partnerów. Nawet jeśli pojawiają się dramatyczne wydarzenia, to jednak powodują one oczyszczenie, transformację i głębokie zmiany prowadzące do prawdziwszej i autentyczniejszej egzystencji. Należy jednak podkreślić, że niektórzy badani doświadczali wyłącznie pustki, załamania i – jak to określali - poczucia nicości.

Pewna osoba podczas tranzytu Nessus/Nessus uległa poważnemu wypadkowi, co mogło doprowadzić do kalectwa, a przez to zmuszona byłaby do zrezygnowania z dotychczasowej drogi zawodowej. Na szczęście obyło się bez tak drastycznych konsekwencji, choć poczucie strachu towarzyszyło jej przez wiele lat.

Inni badani opowiadali o bolesnych rozstaniach, porzuceniach, poczuciu osamotnienia, wykorzystania, niespełnionej miłości, rozgoryczeniu dotychczasowym związkiem czy nieszczęśliwym zakochaniu się, a przy tym silnej złości i niemożności pogodzenia się z zaistniałą sytuacją, najczęściej odbieraną jako stratę. Zdarza się także, że poznajemy wówczas partnerów, którzy wnoszą w nasze życie spustoszenie i wiele cierpienia, ale mimo to nie możemy się z nimi rozstać.

Poza tym tranzyty te pokazują nam jakieś nowe, nieznane przedtem obszary życia oraz nowe wymiary nas samych. Doświadczenia te diametralnie zmieniają nasz stosunek do życia i nawet jeśli wydają się nam być negatywne, to w efekcie przyczyniają się do pogłębienia mądrości, względnie pozwalają nam zrozumieć własne błędy. Pewna osoba podczas tego tranzytu zdecydowała się wejść w związek z osobą, której nie darzyła żadnymi uczuciami. Konsekwencje tej decyzji były dla niej bardzo szokujące, ale nauczyło ją to tego, że nie można wykorzystywać czyichś uczuć, łudząc się, że czyni się to dla jej dobra.

Pojawiające się w tym czasie trudności mogą nas także mobilizować do podjęcia walki, mimo że jest to bardzo stresujące, a rezultat starań niepewny. Odczuwa się jednak permanentny przymus zajęcia się sobą, względnie zadbania o własne interesy, albo też uporczywie szuka się drogi wyjścia z zaistniałej sytuacji. Niektórzy odbierają to jako ostre cięcie, konieczność podjęcia skrajnego rozwiązania lub nagłe uświadomienie sobie własnych błędów, co determinuje jeden z najbardziej prawdziwych i głębokich przełomów w życiu urodzonych.

Nessus jest czarnego koloru i to zarówno pod względem astronomicznym, jak i w wyobrażeniach mitologicznych. Pewien badany zaczął swoją opowieść o wydarzeniach związanych z opozycją Nessus/Nessus od następujących słów: “Czułem się tak, jakbym znajdował się w sferze cienia”. Ale nie chodziło tutaj o takim sam rodzaj cienia, jaki często reprezentowany jest przez Lilith czy Plutona – a więc też nie archetyp Cienia, lecz cień rozumiany jako swoista czasoprzestrzeń, w której doświadcza się własnej nieobecności. Osoba ta więc zamiast poddać się procesowi odkrywania w sobie najbardziej zasadniczego wymiaru jaźni, pozwoliła innym członkom swojej rodziny rozwijać się, sama zaś stanowiła dla nich jedynie “nawóz”, a więc stworzyła im warunki rozwoju kosztem własnej samorealizacji. Prawdopodobnie w tym przypadku Nessus uaktywnił najbardziej skrywane kompleksy wyrażające się w nie dawaniu sobie prawa do autonomicznej i prawdziwie wolnej egzystencji. Osoba ta zdała sobie później sprawę, że jej rezygnacja z realizacji własnych celów nie jest aktem oddania i miłości dla własnej rodziny, lecz stanowi wyraz jej najbardziej pierwotnych kompleksów.

Inna z kolei osoba opowiadała, że podczas trwania tranzytu Nessus/Nessus (kwadratura) dotknęła ją choroba, w wyniku której musiała przyjmować leki psychotropowe oraz przebywać w szpitalach psychiatrycznych. Jak się później okazało, jej choroba była rozpaczliwą próbą zwrócenia na siebie uwagi rodziny, a także wyrazem niechęci przed dokonaniem zmian. Nie chciała ona bowiem stać się dorosła, ani odpowiedzialna. Nessus więc wyznacza w naszym życiu ważne procesy rozwojowe. Jeśli zaś nie chcemy się im poddać, mogą być one bardzo niszczące i degradujące naszą osobowość.

Konfiguracje Nessus/Nessus symbolizują również proces wyzwalania się z różnych kompleksów i zahamowań, prowokując nas do buntu, porzucania fałszywych wyobrażeń oraz dokonywania radykalnych rewolucji (ale nie w sposób uranowy). Pewna osoba opowiadała, że podczas tego tranzytu poczuła się nową osobą, bardziej twardą i niezależną; zaczęła być doceniana, lecz jednocześnie miała świadomość, że jest przez innych ludzi oceniana. W tym przypadku bardzo wyraźnie widać ambiwalcję wygrana/przegrana, jaką często Nessus reprezentuje. Osoba ta mianowicie, choć stała się bardziej samodzielna, a przez to wzrosło jej poczucie wartości i samoakceptacji, to jednak musiała udźwignąć ciężar bycia ocenianą i krytykowaną.

Niektórzy badani opowiadali o poważnych problemach rodzinnych towarzyszących tranzytowi Nessusa do Nessusa radix. Pewna osoba mając kwadraturę Nessus/Nessus przechodziła bardzo drastyczne zmiany w rodzinie, jej ojciec rozwodził się z matką, a także równolegle załamał się jej związek partnerski, co pozostawiło po sobie wiele bólu, udręczenia i goryczy. Mając zaś opozycję Nessus/Nessus zaczęła wierzyć w siebie, otrzymywała doskonałe wyniki na studiach, znalazła nową pracę, jak również weszła w satysfakcjonujący związek partnerski, otrzymując tym samym wiele pozytywnych i budujących informacji zwrotnych na własny temat.

Z kolei pewien mężczyzna podczas kwadratury Nessus/Nessus prowadził – jak to określił – dość rozwiązły tryb życia, zaś podczas opozycji Nessus/Nessus jego życie się ustabilizowało, ponieważ zawarł bardzo poważnych związek partnerski, ukończył studia, jak również zdał sobie sprawę z konieczności bycia dorosłym, ucząc się jednocześnie nowych zachowań społecznych, a zwłaszcza odpowiedzialności. Życie bowiem zmusiło go do przeprowadzenia tych zmian, ale najważniejszą lekcją było dla niego ujrzenie własnych deficytów i straconych szans, które mógł jeszcze nadrobić.

Najogólniej można powiedzieć, że tranzyt Nessus/Nessus pomaga nam w ponownym samookreśleniu, nawet jeśli towarzyszą temu bolesne doświadczenia. Zaczynamy również szukać nowych dróg, ponieważ zdajemy sobie sprawę z własnych deficytów, a także uświadamiamy sobie, jak wiele jeszcze musimy dokonać. Lekcją tych tranzytów jest bez wątpienia nauczenie się bycia bardziej autentycznym, prawdziwym i szczerym z samym sobą, choć często trzeba za to płacić wysoką cenę. Konfiguracje te zmuszają nas do skonfrontowania się ze swym prawdziwym “ja” i prawdziwymi potrzebami. Jak się jednak okazuje, nie każdy chce to chętnie uczynić. Ale te tranzyty mają nas właśnie tego nauczyć. Oprócz tego zwraca uwagę fakt, że Nessus zawsze przynosi z sobą zmiany, których konsekwencje odczuwa się przez wiele lat, jeśli nie nawet przez całe życie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

[Pozycję Nessusa liczy program astrologiczny Urania oraz Riyal]

 

Piotr Piotrowski

www.piotrpiotrowski.com