dr Piotr Piotrowski

Astrolog (ur. 1972 w Bydgoszczy).
W 2000 roku ukończyłem filozofię na UMK w Toruniu.
W 2005 roku uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy Jung, Eliade i symbolizm kosmiczny.

Baza horoskopów

Astrologią zainteresowałem się już w młodości, ale prawdziwa pasja zaczęła się w 1992 roku. W roku 2000 ukończyłem filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2005 roku na podstawie rozprawy Jung, Eliade i symbolizm kosmiczny. Idea jedności świata w kontekście rozważań nad sacrum i nieświadomością doktoryzowałem się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2013 roku po dwóch latach nauki i zdaniu egzaminu z wyróżnieniem uzyskałem certyfikat „Diploma in Medieval Astrology” wydawany przez Academy of Predictiv Astrology in London.

Jestem autorem wielu książek specjalistycznych z zakresu astrologii, m.in. Jung i astrologia (2002), Lilith Czarny Księżyc (2007), Przesłanie Chirona (wyd. I 1997, wyd. II popr. 2008), Małe planety – nowe odkrycie astrologii (2010) oraz Reguły astrologii tradycyjnej (2011).

Publikuję artykuły zarówno w periodykach naukowych (np. „Przegląd Religioznawczy”, „Przegląd Filozoficzny”), jak i regularnie w licznych periodykach popularnych, a także na moim blogu „Astrologia wydarzeniowa”, który powstał w 2006 roku. W latach 1998-2002 prowadziłem cotygodniową rubrykę „Pod lupą astrologa” w „Expresie Bydgoskim”, w której zamieszczałem komentarze do bieżących wydarzeń, a od 2001 roku podobne teksty mojego autorstwa ukazują się na łamach tygodnika „Gwiazdy mówią”, w którym w latach 2011-2013 pisałem m.in. cieszący się dużym zainteresowaniem czytelników cykl ponad 70 artykułów pod szyldem „Szkoła Astrologii dr. Piotra Piotrowskiego”, popularyzujący zagadnienia z astrologii (tj. znaczenie znaków, planet, domów i aspektów). Od 2011 roku mam swoją stałą rubrykę w miesięczniku „Nieznany Świat”. Ponadto, wywiady, których udzielam, ukazują się zarówno na portalach internetowych (np. Onet.pl), jak i w różnych magazynach (m.in.: „Wróżka”, „Magiczne życie”, „Gazeta Pomorska”, „Express Bydgoski”). Biorę udział także w programach telewizyjnych i radiowych.

Od 2012 roku ukazują się pod moją redakcją książki wydawane w ramach Biblioteki Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Są to rozprawy astrologiczne dawnych i współczesnych autorów, głównie zagranicznych. Od 2013 roku pełnię funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, kierując wraz z członkami Zarządu formalnymi i merytorycznymi pracami stowarzyszenia i zarazem budując polską społeczność astrologiczną. Wykłady i warsztaty, które organizuję w PTA, prowadzone są zarówno przez astrologów, jak i przedstawicieli środowiska akademickiego. Od kilku lat razem z Jarosławem Gronertem (a wcześniej z Margot Graham) prowadzę zajęcia w Szkole Astrologii PTA, która wykształciła ponad 200 studentów.

Jako astrolog specjalizuję się w jungowsko-analitycznym sposobie interpretowania horoskopów indywidualnych, a także w tradycyjnych technikach astrologii urodzeniowej, horarnej, elekcyjnej i mundalnej. Mój obszar badawczy stanowi filozofia religii oraz historia doktryn i idei astrologicznych. Prowadzę profesjonalne sesje i konsultacje astrologiczne, jestem nauczycielem astrologii współczesnej i średniowiecznej. Udzielam także prywatnych korepetycji z astrologii.

Mieszkam w Bydgoszczy razem z żoną i synem.