Kontakt, konsultacje astrologiczne

Piotr Piotrowski
Bydgoszcz
Tel. (0 52) 327-91-47
Komórka: 661 23 25 97

piotrowski_piotr@poczta.onet.pl

kontakt na facebooku